exhibition The Rhythm of Silence

02/02/2022

Ukázky z výstavy V RYTMU TICHA v Laufen Prague Gallery s houslistkou Jitkou Malczyk, podzim 2021 

Tato spolupráce vznikla z přirozeného zájmu a z potřeby obohatit vlastní vnímání a přiblížit se tak pochopení rozdílnosti vyjadřování a komunikace ve výtvarném a hudebním umění. Každá z těchto dvou forem používá odlišné prostředky a zapojuje jiné smysly. Svět hudby a zvuků plyne v čase, má začátek a konec, není okem viditelný. Klasický obraz nebo kresba oproti tomu začátek ani konec v čase nemají... není možné obraz vypnout ani zastavit a není možné běžným sluchem obraz slyšet.
Jak tyto dva světy propojit, čím se mohou vzájemně obohatit, a co mohou mít společného? To jsou jedny z mnoha otázek, které si v našem dialogu klademe. Nehledáme pouze inspiraci, ale se vzájemným respektem zkoumáme, jaké to skutečně je "hrát obrazy" a "malovat hudbu". Jde nám o hlubší ponor, o překročení hranic běžného vnímání, o přímou a co nejčistší reakci na vzájemné podněty. Věříme, že umění by mělo být oslavou života jako takového. Proto naše tvůrčí setkávání vnímáme jako příležitosti k takové oslavě.