Informace o zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících a návštěvníků webu se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující/návštěvník svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Odeslat zprávu nebo Odeslat objednávku) dává najevo, že si je vědom všech uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele této webové stránky/prodejní galerie. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující/návštěvník poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě vyplnění formuláře či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Prodávajícím jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. přes kontaktní formulář, zasláním libovolné zprávy na email: [email protected] nebo telefonicky na tel: 420 737 968 129 nebo písemně na adresu: M. Šafáriková, Steinerova 607/6, Praha 4, 149 00).

Správce tímto informuje kupujícího/návštěvníka a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující/návštěvník přeje opravit osobní údaje, které o něm správce zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese [email protected] nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele.

Kontakt

Markéta Šafáriková
[email protected]
IČ: 71716106

Sledujte mě na

Pošlete mi vzkaz