Vítejte na stránkách současné české umělkyně Markéty Šafárikové. Pod vedením prof. Milana Knížáka a doc. Jiřího Lindovského vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze, absolvovala také roční stáž na UMPRUM u prof. Kurta Gebauera. V jejím portfoliu můžete vidět ukázky z různých oblastí výtvarného umění od maleb, akvarelů přes reliéfy až po návrhy kostýmů. Za zvláštní zmínku stojí malby na fotografii, na které se autorka specializuje. Kromě mnoha výstav v České republice měla možnost vystavovat svá díla ve Španělsku, Japonsku, Německu, Rakousku, Finsku, Brazílii nebo v Peru. Její díla můžete nalézt jak v galeriích po celém světě, tak v soukromých sbírkách známých osobností. Přejeme Vám příjemnou prohlídku.